E - pomoce

Dział E-pomoce służy promocji tekstów obcojęzycznych publikowanych przez wykładowców UKSW poprzez wykorzystanie ich do nauki języka specjalistycznego.

Zamieszczonym tu w formie e-booków tekstom towarzyszą zestawy ćwiczeń dydaktycznych opracowane przez lektorów Studium Języków Obcych UKSW i pracowników Centrum Systemów Informatycznych UKSW. W zestawach tych znajdziemy ćwiczenia na zrozumienie tekstu, propozycje pytań do dyskusji oraz typowe ćwiczenia językowe.

Mamy nadzieję, że E-pomoce znajdą zastosowanie w ramach translatoriów prowadzonych na Wydziałach, a także okażą się przydatne pracownikom, doktorantom i studentom UKSW pragnącym poszerzyć swoją wiedzę z języka specjalistycznego.

Pierwszy tekst został opracowany jako projekt w ramach budżetu na realizację strategii rozwoju uczelni i dotyczy zbioru ćwiczeń interaktywnych do publikacji angielskojęzycznej ks. prof. Macieja Bały: „I Cannot Help but Wonder: Introduction to Philosophy”.

Zespół projektowy:zobacz książkę